nlen

Over Badminton

Wat is badminton

Wat is badminton

Sport voor jong en oud. Het is een ideale sport: zowel de recreant als de gevorderde sporter kan zich volledig in deze sport uitleven. De basistechniek is vlot aan te leren, dus jong en oud is in staat om op korte termijn een aantrekkelijke wedstrijd te spelen. Het is een sport die gemengd beoefend kan worden. In feite kan ieder, na aanschaf van een badmintonracket, met deze flitsende, mooie sport van start gaan.

Snelste zaalsport
Badminton wordt meestal in een sporthal beoefend, hoewel het met windstil weer ook 's zomers uitstekend buiten gespeeld kan worden. Met de vederlichte shuttle en het racket kan het hele speelveld met soepele polsbewegingen bestreken worden. Badminton is de snelste zaalsport en is naast boksen de meest explosieve sport. Het heeft de snelheid van squash en de schoonheid van tennis. De speler is voortdurend in beweging: starten, lopen, afremmen, draaien, wenden en keren, terwijl tegelijkertijd slagbewegingen uitgevoerd worden. Zowel de tegenstander als de shuttle mogen geen moment uit het oog worden verloren. Snelheid, behendigheid en uithoudingsvermogen zijn bij deze sport gewenst. Shuttles kunnen tijdens het spel met een snelheid van wel 200 km per uur heen en weer worden geslagen.

Oorsprong
De naam van de sport is ontstaan in Engeland. In 1873 introduceerden Engelse officieren het spel op het landgoed Badminton in Gloucestershire, waarmee ze in India kennis hadden gemaakt. Maar de oorsprong van het spel is van oudere datum. In de vorige eeuw werd het spel al in India al gespeeld onder de naam Poona. Ook zijn er voorbeelden van een soortgelijk spel bij de Inca's en zelfs 2.000 jaar geleden in China en later in Japan. Het jaar 1873 wordt echter aangehouden als begin van de ontwikkeling van de moderne badmintonsport.  

De vereniging
Niet alle badmintonverenigingen zijn hetzelfde georganiseerd. Meestal is er eens per week, op een middag of een avond gedurende 2 uur gelegenheid om te badmintonnen. Tijdens deze speeltijd is er natuurlijk volop gelegenheid om vrij te badmintonnen met clubgenoten in diverse combinaties enkel- of dubbelpartijen. Bij de meeste verenigingen kan men ook professionele training krijgen. Een aantal verenigingen heeft een aparte jeugdafdeling met een aparte speeltijd. De technische commissie begeleidt de competitiespelers en organiseert trainingen of een toernooi. De activiteitencommissie zorgt voor leuke evenementen rondom de badmintonsport, zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse feestavond. Na het badmintonnen is het altijd gezellig even na te praten in het restauratiegedeelte of aan de bar.


Oprichting Nederlandse Badminton Bond (NBB)
Op 15 november 1931 werd in Noordwijk de Nederlandse Badminton Bond opgericht onder meer door mr. D.U. Stikker (de latere minister van buitenlandse zaken en tevens de Nederlandse vertegenwoordiger in de NATO), mr. Punt, dhr. Den Hoed en anderen. Tot en met 1938 leidde de Nederlandse Badminton Bond een redelijk bestaan, maar van een echte groei was geen sprake. Het ligt voor de hand dat door de oorlogshandelingen en alle daarmee gaande gebeurtenissen de NBB zijn activiteiten noodgedwongen moest staken. In oktober 1951 namen enthousiaste badmintonliefhebbers de organisatie weer krachtig ter hand en daarmee begint een bloeiende periode voor het badminton in Nederland. Omstreeks 1953 brachten speelgoedhandelaren en fabrikanten goedkoop materiaal op de markt. Doordat men zich gemakkelijk voor een paar centen rackets en shuttles kon aanschaffen ging badminton ' de straat op'. De sport werd enorm populair en men zag het in straten en op pleinen, aan het strand en op campingterreinen met groot enthousiasme beoefend worden. De groei die de Nederlandse Badminton Bond sinds dat jaar meemaakte, kent geen vergelijking met andere sporten. De NBB werd de snelst groeiende sportbond van Nederland. Vanaf 1990 is het ledenaantal iets teruggelopen en het totaalaantal bedraagt nu ongeveer 57.000.